Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 3. oktober 10:00 - Onsdag 3. oktober 14:30

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kontrollutvalet 3. oktober

Orientering

  • I sak KO-48/18 vil økonomisjef Willy Sægrov orientere om fylkeskommunen sin økonomiske situasjon (inntil 35 min)
  • I sak KO-49/18 vil seksjonsleiar Per Ove Nydal, frå samferdselsavdelinga utdjupe tilbakemeldinga som er gitt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering » (inntil 30 min)
  •  I sak KO-51/18 vil forvaltningsrevisor frå Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om observasjonar, funn og tilrådingar i forvaltningsrevisjons-rapporten «Regionale utviklingsmidlar» (inntil 30 min)
  •  I sak KO-52/18 vil Oppdragsansvarleg revisor Veslemøy Ellinggard frå Møre og Romsdal Revisjon IKS,  orientere nærare om overordna revisjonsstrategi og kommunikasjonsstrategi når det gjeld rekneskapsrevisjon for 2018 (inntil 40 min)
    Til same sak vil også kontrollsjef holde ei orientring (inntil 15 min)

Tidsplan

10:00 – 11:30:        Saksbehandling etter sakslista

11:30 – 12:00:        Lunsj

12:00:                    Saksbehandling etter sakslista

Møteslutt seinast kl 14:30

Saksnr Innhald
KO 48/18 Orientering om fylkeskommunen sin økonomiske situasjon
KO 49/18 Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten FR 6-2017 «Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering»
KO 50/18 Tilsynsrapport - Kontroll av eigarskapsforvaltninga 2017
KO 51/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2018 «Regionale utviklingsmidlar»
KO 52/18 Rekneskapsrevisjon 2018 - overordna revisjonsstrategi
KO 53/18 Oppfølging av oppdragsavtalen med Møre og Romsdal Revisjon   IKS
KO 54/18 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport pr 31. august 2018
KO 55/18 Sentrale kontrollorgan - Økonomiplan for 2019-2022 med   budsjett for 2019
KO 56/18 Møteplan 2019 - Kontrollutvalet
RS 21/18 Finansrapport pr 31. juli 2018
RS 22/18 Representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS
RS 23/18 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS
RS 24/18 Ny rettleiar frå NKRF - Rettleiar for god skikk og praksis for   kontrollutvalssekretariata
RS 25/18 Ny rettleiar frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - Sekretariat for kontrollutvalg
RS 26/18 Oppfølgingsliste 6/18 - kontrollsjef orienterer
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet