Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 31. oktober 10:00 - Onsdag 31. oktober 13:00

Melshorn Hotell, Bedehusgata 8, 6060 Hareid

Møte i kontrollutvalet 31. oktober

Orienteringar 

  • I sak KO-58/18 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere om status i arbeidet med overordna analyse som grunnlag for val av forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019. (inntil 35 min)
  • I sak KO-59/18 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere om status i arbeidet med overordna analyse som grunnlag for val av selskapskontrollar i 2019. (inntil 35 min)

Tidsplan

10:00 – 10:30             Orientering frå rådmann Ragnhild Velsvik Berge,
                                   Hareid kommune

10:30 – 11:30             Saksbehandling etter sakslista

11:30 – 12:00:            Lunsj

12:00:                         Saksbehandling etter sakslista

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KO   57/18 Tilsynsrapport – Kontroll av eigarskapsforvaltninga i Vigo IKS (blir ettersendt)
KO   58/18 Forvaltningsrevisjon 2019 - Orientering om status i arbeidet med overordna analyse
KO   59/18 Selskapskontroll 2019 - Orientering om status i arbeid med overordna analyse
KO   60/18 Prosjektplan - Tilsyn 4-2018: Attestasjon internkontroll i Tannhelse
KO   61/18 Prosjektplan - Tilsyn 5-2018: Attestasjon internkontroll innan Forvaltning av leigeavtalar
KO   62/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2018 "Regionale utviklingsmidler"
KO   63/18 Oppfølging av "Tilsynsrapport - Kontroll av eigarskapsforvaltninga 2017"
RS   27/18 Oppfølgingsliste 7/18 - kontrollsjef orienterer
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.