Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 28. november 10:00 - Onsdag 28. november 16:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kontrollutvalet 28. november

Orientering

  • I  sak KO-64/18 vil forvaltningsrevisor frå MRR, orientere om observasjonar, funn og tilrådingar knyt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar» (inntil 30 min)
  • I sak KO-65/18 vil oppdragsansvarleg revisor Veslemøy Ellinggard frå MRR, orientere om status i arbeide med rekneskapsrevisjon 2018 etter gjennomført interimsrevisjon (inntil 35 min)
  • I sak KO-66/18 og KO-67/18 vil oppdragsansvarleg revisor Veslemøy Ellinggard frå MRR, orientere om observasjonar, funn og tilrådingar knyt til selskapskontrollane i Astero AS og Trafikkterminalen Kristiansund AS (inntil 20 min)
  • I sak KO-68/18 vil prosjektsjef omstilling Dag Lervik i fylkesrådmannen sin stab orientere om prosjektet «Omstilling av organisasjonen mot 2020» (inntil 40 min)
  • I sak KO-69/18 vil prosjektfagleiar Rune Opstad frå fylkesrådmannen sin stab orientere om status i den pågåande OU-prosessen i Fagskolen i Møre og Romsdal (inntil 30 min)
  • I sak KO-72/18 vil det bli gitt følgjande orienteringar:
    • Representantar frå revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO vil orientere nærare om rapporten «Økonomiske analyse av Møre og Romsdal fylkeskommune» (inntil 60 min)
    • Kontrollsjef Tor Harald Hustad vil elles greie nærare ut om sjølve saksframlegget til saka (inntil 20 min)

Tidsplan

kl 10:00 – 11:30      Saksbehandling etter sakslista

kl 11:30 – 12:00      Lunsj

kl 12:00                  Saksbehandling etter sakslista

Møteslutt seinast kl 16:00

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KO 64/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 3-2018 "Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar"
KO 65/18 Rekneskapsrevisjon 2018 - rapportering om status i revisjonsarbeidet
KO 66/18 Rapport frå selskapsgjennomgang SK 1-2018 i Trafikkterminalen Kristiansund AS
KO 67/18 Rapport frå selskapsgjennomgang SK 2-2018 i Astero AS
KO 68/18 Orientering om status i fylkeskommunen sitt arbeid med prosjektet "Omstilling av organisasjonen mot 2020"
KO 69/18 Orientering om pågåande OU-prosess ved Fagskolen i Møre og Romsdal
KO 70/18 Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Kristiansund
KO 71/18 Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund
KO 72/18 Vurdering av fylkeskommunen sin økonomiske bærekraft
KO 73/18 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019
KO 74/18 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 31. oktober 2018
RS 28/18 Finansrapport per 30. september 2018
RS 29/18 Krav om etterutdanning for kontrollsekretariata
RS 30/18 Invitasjon til fagsamling for kontrollutvala på Vestlandet
RS 31/18 Invitasjon til NKRF sin kontrollutvalskonferanse 2019
RS 32/18 Oppfølgingsliste 8/18 - kontrollsjef orienterer
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.