Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 24. oktober 12:00 - Onsdag 24. oktober 15:30

Høgskolen i Volda, Henrik Kaarstad-huset, rom 108 (sjå program)

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 23. og 24. oktober

PROGRAM 23. og 24. oktober 2018

 

23. oktober:    Felles møte for kultur- og folkehelseutvalet og regional- og næringsutvalet, 09.00-12.00

 

  Oppmøte: Ulstein Arena
09.00-10.30

Omvising Ulstein Arena

Kultursjef Leif Ringstad

10.30-11.10

Tettstadsprosjektet

Kultursjef Leif Ringstad og ass. rådmann Verner   Larsen

11.10-11.45 Heilskapleg satsing på IKT i læringsløpet
  Kommunalsjef oppvekst i Ulstein kommune, Gry Nordal
  Rektor ved Ulstein vidaregåande skole, Margaret Alme
11.45-12.00 Går til hotellet med innlagt orientering om tettstadsutvikling
12.00-13.00 Lunsj på Quality Hotel Ulstein
   
 

Kultur- og folkehelseutvalet

Quality Hotel Ulstein

13.00-14.00

Kulturminne i Ulstein kommune

Kultursjef Leif Ringstad

14.00-15.00 Reise til Ørsta/Volda
15.30-16.30

Volda Elektriske Mylne

Dagleg leiarElias Moe

16.45-18.00 Seanse, Senter for kunstproduksjon, Kårstadstova, i det gamle gule Kårstadbygget, rom 100, Senterleder Marit Ulvund
 

24. oktober Kultur- og folkehelseutvalet

 

  Oppmøte: Høgskulen i Volda, Henrik Kaarstad-huset, rom 108
08.30-09.30

Studietilbod og fagmiljø ved Høgskulen i Volda

Rektor Johan Roppen

Dekan Aud Folkestad

09.30-09.45 Pause
09.45-11.00

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse 
Dosent Randi Bergem, Høgskulen i Volda

Rådgivar folkehelse Sigri Spjelkavik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Planleggar Gro Anita Bårdseth,  Ørsta kommune

11.15-12.00 Lunsj
  Henrik Kaarstad-huset, rom 100
   
  Høgskulen i Volda, Henrik Kaarstad-huset, rom 108
12.00-15.30 Politisk møte i Kultur- og folkehelseutvalet

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF   49/18 Kulturtilskot 2018 - tilbaketrekking av tilsegn
KF   50/18 Søknad om tilskot - Makerspace - biblioteket som møtestad og lærestad i nye Ålesund kommune
KF   51/18 Søknad om forskotering av tilskot til kjøp av båt til Skjergardstenesta i Møre og Romsdal
KF   52/18 Søknad frå Stiftinga Romsdalsmuseet - tilskot til kjøp av bygg til museumsformål
KF   53/18 Rammeavtale om vilkår for utøvarar i Den kulturelle skulesekken Møre og Romsdal
KF   54/18 Bokbåttenesta som visningsarena for Den kulturelle skulesekken Møre og Romsdal
KF   55/18 Bok- og litteraturformidling i Møre og Romsdal
KF   56/18 Forskings- og innovasjonsstrategi for musea i Møre og Romsdal
KF   57/18 Forslag til møtestadar for kultur- og folkehelseutvalet - 2019
KF   58/18 Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk - rapport frå Oxford Research
KF   59/18 Retningslinjer for tilskot til regionale festivalar og kulturarrangement
KF   60/18 Om saksbehandling spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
KF   61/18 Klagesak spelemidlar 2018 - anleggsnr 60797- Hellandshamn Grendalag - etablering av fleiraktivitetsområde
RS   37/18 Møteplan for 2019 i gruppa Rusforebygging God Helse
RS   38/18 Program for Den kulturelle skulesekken i Møre og Romsdal skuleåret 2018/2019
RS   39/18 Rindal IL sin klage på spelemidlar 2018, svar frå kulturdepartementet
RS   40/18 Molde kommune sin klage på spelemidlar 2018, svar frå kulturdepartementet
RS   41/18 Sæbø IL sin klage på spelemildar 2018, svar frå kulturdepartementet
RS   42/18 Rapportering handlingsprogram kultur 2018
RS   43/18 Rapportering på kulturtilskot for 2018
RS   44/18 Kultur 2018 - økonomirapportering - 2. tertial 2018
RS   45/18 Budsjettoppfølging - kultur- og folkehelseutvalet - Periode 2018/8
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.