Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 12. november 13:00 - Mandag 12. november 16:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. november

Tid:

 

kl 10.30 - 12.15 - Orientering om økonomiplan med budsjett, Quality Hotel Alexandra, Molde

kl 13.00 - Behandling av saker etter saklista
Møterom 102, Fylkeshuset, Molde

Saker til behandling

Saksnr Innhald Uoff
KF 62/18 Fylkeskulturprisen 2018 Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd X
KF 63/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019  
KF 64/18 Søknad frå Stiftinga Sunnmøre museum - tilskot til oppføring av jektenaust og formidlingslokale  
KF 65/18 Makerspace - tiltak i handlingsprogram 2018  
KF 66/18 Søknad om tilskot - Makerspace - biblioteket som møtestad og lærestad i nye Ålesund   kommune  
RS 46/18 Kulturtilskot 2018 - Arrangementstøtte til biblioteka  
RS 47/18 Rapportering på kulturtilskot - prosjekt frivillig verksemd 2. tildeling 2018  
RS   48/18 Budsjettoppfølging - kultur- og folkehelseutvalet - Periode 2018/10  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.