Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 6. februar 10:30 - Tirsdag 6. februar 15:30

Møte i regional- og næringsutvalet 6. februar

Program
Oppmøte: Rådhuset, Averøy kommune

kl. 10.30-11.45   Bedriftspresentasjonar:
                           Maritech Systems AS
                           Marell AS

kl. 12.00-12.30    Lunsj

kl. 12.30-12.50    Informasjon frå Averøy kommune ved ordførar Ingrid Ovidie
                           Rangønes og rådmann Knut Mostad

kl. 13.00-15.30   Møte i regional- og næringsutvalet - rådhuset, Averøy kommune

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
RN 1/18 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018
RN 2/18 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram 2018
RN 3/18 Uttale: Satsing på havrom i Innovasjon Norge bør leggast til Møre og Romsdal
RN 4/18 Sykkylven Næringsutvikling AS - Søknad om tilskot til utviklingsprosjektet Designvegen
RN 5/18 Søknad – Delfinansiering av Nasjonalt vindenergi sin deltagelse i Interreg prosjektet G-PaTRA – Green passenger transport in Rural   areas
RN 6/18 Forprosjekt senter for additiv produksjon
RN 7/18 Vidareføring av pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal
RN 8/18 Aqua Nor 2019 - Fellesstand for Møre og Romsdal
RN 9/18 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2017
RN 10/18 Søknad om støtte til innføring av miljøleiing i 13 kommunar på Sunnmøre
RN 11/18 Søknad om støtte til GCE Blue Maritime 2018
RN 12/18 Fordeling av midlar frå kap 551 post 60 og Tiltaksfondet per 23. januar 2018
RN 13/18 Månadsmelding frå NAV desember 2017 og januar 2018
RS 1/18 Oppdragsbrev 2018 frå Kommunal- og moderniserings-departementet
RS 2/18 Regional styringsmodell mellom fylkeskommunen, Innovasjon   Norge, SIVA og Forskningsrådet
RS 3/18 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-13
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.