Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 4. september 10:30 - Tirsdag 4. september 16:00

Oppmøte: Smøla klekkeri og settefiskanlegg, kl 10.30 (sjå program) - Utvalsmøte: Smøla Vindpark, kl 14.15

Møte i regional- og næringsutvalet 4. september

Program

Oppmøte:  Smøla klekkeri og settefiskanlegg    
(ferge frå Sandvika kl 09.45– til Edøy kl 10.05)

kl 10.30-12.00         Orientering  og omvising Nektron Havbruk – Smøla klekkeri og
                                settefiskanlegg

kl 12.00                    Avreise til Nasjonalt Vindenergisenter AS - Smøla Vindpark          

kl 12.15-14.00          Lunsj
                                Informasjon frå kommunen ved ordførar Roger Osen og
                                næringsrådgivar Einar Wikan
                                Informasjon om Nasjonalt Vindenergisenter og G-Patra prosjektet

kl 14.15                    Møte i regional- og næringsutvalet

Saker til behandling

Saksnr Innhald
RN 47/18 Fordeling av støtte til breibandsutbygging 2018
RN 48/18 Blå-grønt samarbeid: Verdiskaping gjennom blå-grønne synergier hos regionale forskningsmiljø
RN 49/18 Ny vurdering av søknad om støtte til etablering av Utviklingsforum for Ålesund lufthavn, Vigra AS
RN 50/18 Ny eigaravtale og ny felles eigarstrategi for Innovasjon Norge
RN 51/18 Fordeling   av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 17. august 2018
RN 52/18 Møteplan 2019 - Regional- og næringsutvalet
RN 53/18 Månadsmelding frå NAV juni, juli og august 2018
RS 11/18 Arbeid mot marin forsøpling og tildelte midlar frå Miljødirektoratet
RS 12/18 Tildelte klimasatsmidlar frå Miljødirektoratet til to forprosjekt
RS 13/18 Dialog mellom fylkeskommunen og NTNU for styrka regionalt samarbeid
RS 14/18 Tildelte midler til to innovasjonsprosjekter knyttet til samferdsel
RS 15/18 Budsjettoppfølging - Regional- og næringsutvalet - Periode 2018/6
  Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.