Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 22. oktober 16:00 - Mandag 22. oktober 19:00

Oppmøte Herøy kommune, rådhuset, Fosnavåg, kl. 11.00 (sjå program) (utvalsmøte Runde miljøsenter kl. 16.00)

Møte i regional- og næringsutvalet 22. og 23. oktober

Program for dagane

Måndag 22. oktober - Herøy kommune

Oppmøte:             Rådhuset, Fosnavåg

kl 11.00 - 12.15    Orientering frå kommunen - ordførar Arnulf Goksøyr og rådmann
                             Olaus Jon Kopperstad.    Lunsj

kl 12.15                Avreise til Mjølstadneset

kl 12.30 - 13.45    Frå supply til reiseliv -  Per Sævik, Havila

                            Avreise til Runde Miljøsenter

kl 14.30 - 15.00    Orientering om Runde Miljøsenter - Nils Roar Hareide

kl 15.00 - 15.30    Orientering om samarbeidet mellom Møreforsking, Runde
                             Miljøsenter og Norsøk - Nils Roar Hareide, Runde Miljøsenter og
                             Agnes Gundersen, Møreforsking

                            Matbit

kl 16.00               Møte i regional- og næringsutvalet
                           
                            Det blir to orienteringar ved oppstart av møtet:
                            - Orientering om arbeidet med Tettstadsutvikling
                            - Orientering om statsbudsjettframlegget 2019 og konsekvensar
                               for regional- og næringsutvalet sitt ansvarsområde

kl 20.00                Felles middag med Stortingets næringskomite og inviterte gjestar
                            frå havnæringane

Avreise til Ulstein Hotell for overnatting

Tirsdag 23. oktober – Ulstein kommune

Felles synfaring for regional- og næringsutvalet og kultur- og folkehelseutvalet

Oppmøte:            Ulstein Arena

kl 09.00 - 10.30     Omvising Ulstein Arena - kultursjef Leif Ringstad

kl 10.30 - 11.10     Tettstadprosjektet - ass rådmann Verner Larsen og
                              kultursjef Leif Ringstad

kl 11.10 - 11.45     Heilskapleg satsing på IKT i læringsløpet - kommunalsjef
                             Gry Nordal og rektor Margaret Alme, Ulstein vg

kl 11.45 - 12.00     Går til hotellet med innlagt orientering om tettstadsutvikling

kl 12.00                Lunsj Ulstein Hotell

Saker til behandling

Saksnr Innhald
RN 54/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 2. oktober 2018
RN 55/18 Opprusting av Kjøpmannsgata i Hareid
RN 56/18 Forvalting av midlar frå Havbruksfondet
RN 57/18 Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2018
RN 58/18 Smart transport - finansiering av eigenandel
RN 59/18 Støtte til prosjekt for vedlikehald og bygging av bruer
RN 60/18 Innovasjonsleiar - søknad om støtte til prosjektstilling ved NTNU i Ålesund
RN 61/18 Bærekraft som konkurransefortrinn - søknad om støtte til   utvikling av nytt metodeverk
RN 62/18 Høgskulefond - statusrapport og forslag til løyving i 2018
RN 63/18 Forskingsfond - statusrapport og forslag til løyving i 2018
RN 64/18 Destinasjon  Ålesund & Sunnmøre - søknad om tilskot til arrangering av Norwegian Travel Workshop (NTW)
RN 65/18 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2018
RN 66/18 Resultat av klyngeprosjekt i Møre og Romsdal
RN 67/18 Månadsmelding frå NAV september 2018
RS 16/18 Gründervegen - orientering til regional- og næringsutvalet
RS 17/18 One Stop Shop - internasjonalt samarbeid om betre   gründerhjelp
RS 18/18 Innspel til revisjon av konsesjonsvilkår - Folla-Vindøla   Trollheim kraftverk
RS 19/18 Budsjettoppfølging - regional- og næringsutvalet - Periode   2018/8
 RS 20/18 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for
2019-programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk - førebels rammer - brev frå kommunal- og moderniseringsdepartementet 081018
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.