Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 12. november 13:00 - Mandag 12. november 15:30

Fylkeshuset, Molde, møterom 111

Møte i regional- og næringsutvalet 12. november

Tid:

 

kl 10.30 - 12.15 - Orientering om økonomiplan med budsjett, Quality Hotel Alexandra, Molde

kl 13.00 - Behandling av saker etter saklista
Møterom 111, Fylkeshuset, Molde

Saker til behandling

Saksnr Innhald Uoff
RN 68/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 31. oktober 2018  
RN 69/18 Søknad om tilskot til vidareføring av prosjektarbeid for realisering av Stadt skipstunnel  
RN 70/18 Ny vurdering av tilskotsordning energianalyser i energinettverk  
RN 71/18 Sentrumsutvikling del 3 - bydel Stokkekaia, Åndalsnes  
RN 72/18 Månadsmelding frå NAV oktober 2018  
RN 73/18 Forslag til møtestadar for regional- og næringsutvalet sine møte i 2019  
RN 74/18 Miljøprisen 2018 Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd X
RS 21/18 Budsjettoppfølging - regional- og næringsutvalet - Periode 2018/10  
  Godkjenning av protokoll  

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.