Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 8. mai 09:30 - Tirsdag 8. mai 12:00

Romsdal videregående skole

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 8. mai

Saker til behandling:

Program for dagen:

Orientering og omvising på Romsdal videregående skole.

Orientering:

-        tilstandsvurdering og vedlikehaldsplan for eigedommane våre v/bygg- og eigedomssjef Per Olaf Brækkan

-        Fagerlia videregående skole – utsett forprosjekt v/bygg- og eigedomssjef Per Olaf Brækkan

Behandling av saker etter saklista.

Saksnr Innhold
PN 1/18 K104. Romsdal vgs. - Orientering om prosjektet
PN 2/18 Fræna vidaregåande skole - Revidert utviklingsplan
PN 3/18 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.