Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 4. september 11:30 - Tirsdag 4. september 14:00

Spjelkavik videregående skole

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. september

 

Program for dagen:

1)  Orientering om prosjektet m/omvising

2)  Saker etter sakslista

3)  Lunsj

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
PN 4/18 K452 Spjelkavik vgs - Prosjektstatus august 2018
PN 5/18 K451 Fagerlia vgs - finansiering detaljprosjektering
PN 6/18 K451 Fagerlia vgs - Forprosjekt med kostnadsoverslag
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.