Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 10. september 10:30 - Mandag 10. september 16:00

BOS - møterom blåsalen (kjelleren på bedehuset), Kyrkjevegen 58, 6230 Sykkylven

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 10. september

Orientering

  •  Informasjon/innspel til morotur versjon 2.0 og gradering av turar for rullestolbrukarar ved rådgivar Petter Jenset

Program for møtet

Første del

kl 10.30-12.00:     Åpning og orientering fra kommunen, ved rådmann eller ordfører

                            -   Kort presentasjon av rådene som deltar (Stranda og Sykkylven)

                            -   Tema kommunen jobber spesielt med/er opptatt av

                            -   Synfaring Fønixhuset

kl 12.00-12.30       Lunsj

Andre del av møtet

kl 12.30-15.00:     Rådet for likestilling av funksjonshemma gjennomfører sitt ordinære 
                             møte.

Saker til behandling

Saksnr Innhald
FF 8/18 Ny behandling av sak om handheving og skilting av parkeringsplassar for rørslehemma
FF 9/18 Forslag om felles regional samling for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma
FF   10/18 Møteplan 2019 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS 7/18 Prosjekt universell utforming i vidaregåande skole - inkluderande læringsmiljø
RS 8/18 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2018/8
  Godkjenning   av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.