Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 14. november 10:30 - Onsdag 14. november 16:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 14. november

Orienteringar

  • Orientering frå samferdsel vedrørande:
    - Busstilbodet i Møre og Romsdal ved rådgivar Inge Rønstad
    - Innføring av autopass på ferjene ved seksjonsleiar ferjeseksjonen 
      Statens vegvesen region midt.
  • Orientering om program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 ved rådgivar Marita H. Halvari 
  • Orientering om minimumskrav universell utforming ved rådgivar Mari Ann Bjørkmann

Saker til behandling

Saksnr Innhald
FF 11/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019
FF 12/18 Minimumskrav universell utforming - byggesaker og TEK17
FF 13/18 Innføring av autopass på ferjene
FF 14/18 Busstilbudet i Møre og Romsdal
FF 15/18 Høyring - Søknad om konsesjon ihht. § 25, jf. § 13, i yrkestransportlova - Ålesund Turvogn Service AS
FF 16/18 Konferanse for kommunale råd 2019
RS 9/18 Statsbudsjett 2019 - 200 nye plassar i varig tilrettelagt arbeid
RS 10/18 Protokoll fra Ålesund kommune - Rådet for likestilling av   funksjonshemmede - 17.10.18
RS 11/18 Budsjettoppfølging - rådet for likestilling av funksjonshemma - periode 2018/10
  Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.