Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 1. mars 10:00 - Fredag 2. mars 15:00

Molde, Scandic Seilet

Nettverkssamling for hoppid.no 2018

Tema: "Høgare endringstakt i samfunnet - endra forventningar til rådgiverane.

Faglig påfyll, inspirasjon, nettverk og erfaringsdeling til nytte i det daglige arbeidet i møte med gründeren.

Pris : 1.200,- inkl. overnatting, middag og kulturelt påfyll.

På vegne av Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vertskap: Alfred Øverland, Bjarne Øygard, Synnøve Valle, May Britt Roald.

Presentasjoner fra konferansen:

TID PROGRAM DAG 1
9.15 Registrering og enkel frokost (Akterseilet, Magnhild)
10.00 Opning v/landbruksdirektør Frank Madsøy 
10.10 Det store biletet - utviklingstrekk i Møre og Romsdal v/fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune
10.30 Kva kjenneteiknar kommunar som lykkast med godt gründerarbeid? v/Distriktsenteret, Marianne Solbakken og Torbjørn Wekre
11.00 "Romdalsgårdene" - kva kan vi lære lære av prosessen og grepa som er gjort i Rauma? v/Guttorm Furmyr og Solveig Brøste Sletta
11.30 Merkevarebygging i reiselivet – har vi noko å lære? v/Christian Strømmen, Scandic Seilet
11.50 Arbeidsverkstad – gründerhjelparen anno 2025
12.00 Lunsj 60 min – lunsjbuffet (restauranten)
13.00 Arbeidsverkstad – gründerhjelparen anno 2025
14.00 Pause 15 min
14.15 Gode gründerhistorier frå Møre og Romsdal 
Erik Belland Effee AS
14.45 Gode gründerhistorier frå Møre og Romsdal
Magny Strand, Valsøy Fjordcamping
15.15 Presentasjon av "nonsmat" v/Gjermundnes Vidaregåande skule
15.30 Pause 30 min & nonsmat
16.00 Oppsummering arbeidsverkstad
17.00 Eigentid 
18.30 Smak deg gjennom fylket, med slåttar frå Møre og Romsdal, Britt Elise Skram (Lobby)
19.00 Middag (restauranten)
TID PROGRAM DAG 2 LANDBRUK
8.15 
i Akterseilet
Mitt Følge
Informasjon frå:
Fylkesmannen: organisatoriske endringar. Vårt oppdrag for 2018|Innovasjon Norge
10.00  Landbrukskonferanse
NB! Eigen påmelding (TBA)
16:30 Vel heim!
TID PROGRAM DAG 2 HOPPID.NO
8.15 
i Akterseilet
Magnhild
Nytt frå hoppid.no
hoppid.no 2025 og prosjekt Gründervegen, Fylkeskommunen
8:45 2025 - Oppspill ved Innovasjon Norge, Alfred Øverland
9:00 Teikneverkstad: If you can dream and if you can draw it - you can do it!
Anna Sofie Willumsen, Drodleriet
Kvifor teikne i denne digitale verda - kvifor teikne saman med gründeren?
Det visuelle alfabetet og fire visuelle element. Vi teiknar saman. 
10:15 Kort pause - utsjekk
10:25 Anna Sofie Willumsen
Gruppearbeid - lag ein visuell mal til det første møtet med gründeren.
Vernissasje av gruppearbeidet og oppsamling
11:30 Lunsj
12:15 Innovasjon Norge
Informasjon|Mentor - ulike type ordningar -IN og FK.|Oppstartslån
12:45 Gründer 2025 - rettleiarrolla 2025 i forretningsmodellen og korleis vi ser ut frå gruppa
sitt perspektiv - erfaringsdeling/gruppearbeid
14:30 Teikneverkstad - oppsummering
Oppsamling og presentasjon av første utkast til mal
15:00 Slutt - vel heim

Kontaktpersonar

May Britt Roald May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 /
Mob. 466 96 382
Send e-post