Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fredag 2. mars 18:00 - Søndag 4. mars 12:00

Bellevue Grand Hotell, Åndalsnes

Møte i ungdomspanelet 2.-4. mars

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
UP 5/18 Søknad om permisjon frå Ulv Johannes Karlsen Ottem
UP 6/18 Val av   ny nestleiar i ungdomspanelet
UP 7/18 Yrkesfaga sitt år 2018
UP 8/18 Utvikling   av skaparverkstad/makerspace i biblioteka
UP 9/18 Skulevalet 2017
UP 10/18 Marknadsføring av ungdomsmidlane - 1. tildeling 2018
RS 2/18 Rapport - Mat og måltider i grunnskulane i Møre og Romsdal
RS 3/18 Rapport - eigenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk   aktivitet i Molde
RS 4/18 Psykisk   helse - orientering
RS 5/18 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram   2018
RS 6/18 Utfordringar   ved bruk av ulike typar fyllmateriale til kunstgrasbaner
RS 7/18 Om tiltak for redusering av spredning av gummigranulat
RS 8/18 Detaljbudsjett for ungdomspanelet 2018

 

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet