Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fredag 9. november 14:00 - Søndag 11. november 14:00

Rica Seilet, Molde

Ungdommens fylkesting 9.-11. november

Saker til behandling:

UFT 1/18 Konstituering
UFT 2/18 Val av redaksjonskomite
UFT 3/18 Val av valnemnd
UFT 4/18 Årets ungdomskommune 2018
UFT 5/18 Økonomiplan for 2019-2022, med budsjett for 2019
UFT 6/18 Årsrapportar for ungdomspanelet og elev- og   lærlingeombodet
UFT 7/18 Munnleg eksamen
UFT 8/18 Ungdomen sin medverknad i strategiprosess for UKM Møre og   Romsdal
UFT 9/18 Orientering om utarbeiding av kunnskapsgrunnlag - ny   anleggspolitikk i Møre og Romsdal
UFT 10/18 Rådgivinga i skolen - korleis gjere den best mogleg?
UFT 11/18 Ung medverknad i by- og tettstadsutvikling - Rettleiar
UFT 12/18 Handlingsprogram for ungdomspanelet 2018/2019
UFT 13/18 Val av ungdomspanel 

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.