Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 15. november - Torsdag 15. november

Ørsta vidaregåande skule

Orienteringsmøte om innsøking og tidleg inntak til vgo 15.11.18

INNSØKING OG TIDLEG INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

Vi ber om at du gjer deg kjent med tidspunkt for møtestart og møteslutt. Viss du av heilt spesielle grunnar kjem etter oppstart eller må gå før møtet er slutt, vil vi ha melding om dette.

Påmeldinga er bindande. Dersom fråfall ikkje er meldt innan 3 dagar før møtet, blir eininga fakturert for kr 200,- per person.

Program for dagen:

09.30 - 10.00     Registrering.

10.00 - 10.05     Velkommen.

10.05 - 10.35     1. oktober-meldingar           

10.35 - 10.50     Innsøking og inntak, A- og B-skjema

10.50 - 11.05     Beinstrekk

11.05 - 12.00     Innsøking og inntak

12.00 - 13.00     Lunsj    

13.00 - 13.45     Innsøking og inntak

14.00 - 15.00     Minoritetsspråklege søkarar og elevar

15.00 - 15.20     PPT       

15.20 - 15.30     Evaluering    

Kontaktpersonar

Kari Volden Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Send e-post
Kari Trøen Aune Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Send e-post
Anita Sæther Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Send e-post