Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 20. mars 09:00 - Torsdag 21. mars 16:00

Scandic Seilet hotell i Molde

Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2019

AGP- konferansen 2019 blir det tiande året vi samlar leiarar, mellomleiarar, tillitsvalte og verneombod på den store felles møteplassen for kompetansepåfyll og utvikling av organisasjonen og samfunnsoppdraga våre.

Arbeidsgivarpolitikken ligg i botn og 10 år etter at den vart den vedteken, er den framleis like aktuell. Vi står no føre spanande utfordringar med regionreform, pressa økonomi og rask endringstakt i arbeids- og samfunnslivet. Dette krev at vi omstiller oss for å kunne vere ein fylkeskommune og samfunnsutviklar for framtida.

2019 er eit jubileums-år for arbeidsgivarpolitikken. Samtidig er det eit viktig år for organisasjonsutvikling og omstilling gjennom satsing på dei store fellesprosjekta «Omstilling av organisasjonen mot 2020 og «Møre og Romsdal som region mot 2025».

AGP-konferansen 2019 har hovudtema «Endring og omstilling - Møre og Romsdal fylkeskommune mot 2020».

 

Les meir om dei eksterne foredragshaldarane her

 
 
 
 

KONFERANSEN ER NÅ FULLTEGNET

Kostnader til konferansen blir dekt over fylkesrådmannen sitt budsjett. Siste frist for påmelding er 1. mars eller når maks antall på 280 deltagere er nådd. Vi minner om at påmeldinga er bindande. Ved avmelding etter 1. mars vil eininga bli fakturert for dagpakke og hotelovernatting for deltakarar som ikkje møter eller som melder avbod (utan gyldig grunn). Evt. avmelding skal sendes på epost til berit.dahl@mrfylke.no. Ved sjukdom på konferansedato må dette meldast straks enten via epost til berit.dahl@mrfylke.no eller på tlf 994 03 741.

Parkering for bil nær hotellet er avgrensa og vi oppmoder alle om å nytte kollektiv transport. 

Kontaktpersonar

Preben Geir Irvung Preben Geir Irvung
Personalsjef
71 28 04 58 /
Mob. 482 05 539
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post
Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektsjef omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post