Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 21. november - Torsdag 22. november

Stavanger

Nærmiljøprosjektet - avslutningskonferanse

.

Fig nettverk

Møre og Romsdal fylkeskommune er med i det nasjonale prosjektet om Nærmiljø- og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. 

Seks kommunar deltek og Høgskulen i Volda er samarbeidspart i prosjektet som går over åra 2015-2018. I november blir det ein nasjonal avslutningskonferanse for prosjektet, noko som vil gi ein unik muligheit til å lære av erfaringane som er gjort i til saman 40 kommunar i åtte fylker. 

«Folkehelse skapes der vi bor, lever og arbeider. Men hva kjennetegner et helsefremmende og sosialt bærekraftig lokalsamfunn? Hva bidrar til trivsel og livskvalitet? 

Hvordan kan medvirkning og samskaping bli en naturlig del av lokalt plan- og utviklingsarbeid? Hvordan kan kommuner og utdanningsinstitusjoner samarbeide bedre om kunnskapsutvikling? Hvordan frembringe kunnskap om dette, og ikke bare informasjon? Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål» (nettsida for konferansen).

Nasjonal avslutningskonferanse for Nærmiljøprosjektet i Stavanger 21. og 22. november 2018.

For meir informasjon om program og påmelding, bruk lenka. 

Kontaktpersonar

Sigri J Spjelkavik Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 /
Mob. 953 38 348
Send e-post