Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 23. oktober 09:00 - Tirsdag 30. oktober 15:15

Kristiansund, Molde, Ålesund - sjå programmet

Kurs for fagleg leiar/instruktør

PROGRAM - Gjeld for alle dagane:

09.00      Velkomen

              Vidaregåande opplæring i bedrift, dei ulike aktørane sine oppgåver.
              Ulike vegar fram til fagbrev/sveinebrev/fagkompetanse.

09.45      Pause

10.00      «Godt begynt er halvt fullendt».
              Førebuingar for å lukkast med opplæringa
               Læreplana i faget. Kva er fast og kor står ein fritt?

10.45      Pause

11.00      Instruktørar / faglege leiarar sitt ansvar. 
              Kjenneteikn på ein god instruktør.

12.00      Lunsj

13.00      Gruppearbeid, Korleis lage plan for opplæringa?

14.00      Pause

14.15      «Å lage gull av gråstein». Bedrifta som læringsarena

15.15      Oppsummering

Kursa vert arrangert i dei tre største byane i veke 43 og 44. Du vel den staden som passer best for deg. 

Datoar for instruktørkursa er:

23.oktober 2018 Kristiansund          Scandic Kristiansund

25.oktober 2018 Molde                   Quality Hotel Alexandra

30.oktober 2018 Ålesund                Scandic Parken

 

Økonomi:
Kurset er gratis, men reise, opphald og eventuelle andre utgifter dekkjast ikkje.

Forfall som ikkje er varsla vert fakturert med kostnad på dagpakke.

Endeleg påmeldingsfrist: 14.oktober 2018

Kontaktpersonar

Åse Vatne Riksfjord Åse Vatne Riksfjord
Rådgivar
71 28 03 85 /
Mob. 959 32 159
Send e-post