Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 3. oktober 10:00 - Onsdag 3. oktober 15:30

Scandic Seilet, Molde

Klimasamling

Kva gjer kommunen din for å redusere utslepp av klimagassar?

Alle kommunar er forplikta til å følge opp krava i Parisavtalen om å kutte klimagassutslepp.  

Dersom kommunen din ikkje har kome i gang med arbeidet, vil vi gi starthjelp og inviterer til:  

Klimasamling onsdag 3. oktober 2018 i Molde på Scandic Seilet. 

Samlinga passar for fagpersoner og leiarar i kommunal administrasjon som arbeider med klimarelaterte problemstillingar innan tekniske tenester, eigedom, innkjøp, kommuneplanlegging, miljø- og landbruksforvaltning.

Kjetil Bjørklund fra KS og Elisabeth S. Jensen fra Cicero Senter for klimaforskning er tydelege fagpersonar som skal hjelpe oss i gang.

Arrangør: Prosjektet «Byen som regional motor» v/ Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune

FRAM ruteplanlegger: https://frammr.no/   

PROGRAM, Klimasamling onsdag 3.Oktober 2018. Scandic Seilet i Molde

Tidspunkt Tema Foredragholder
0900 Kaffe og registrering  
0930 Velkomst Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund
 

Intro:

Litt om status i lokalt klimaarbeid

Liv Kjersti Finholt Kommuneplanlegger i Ålesund.

Arne Håkon Sandnes Fylkeskommunen.

10:00

Miljøledelse:

Klima-regnskap, måleinstrument for klimautslipp

Klimabudsjett, styringsverktøy mot klimamål

Kjetil Bjørklund,  Fagleder klima i Kommunens sentralforbund
11:00 Pause  
11:15 Potensiale og barrierer for kommunalt klimaarbeid Elisabeth S. Jensen  Forsker  fra Cicero senter for klimaforskning
12:00 Lunsj  
12:45 Fortsettelse: Potensiale og barrierer for kommunalt klimaarbeid  
13:15

Overordnede føringer for klimaarbeidet
Tilskuddsordninger for klimatiltak i kommunene

Bærekraftig bygg i Møre og Romsdal

Linda Aaram,  Miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Christina Qvam Heggertveit, Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal

14:00

Miljøfyrtårn – helhetlig og tiltaksrettet miljø og klima- ledelse, sertifisering og regnskap

Presentasjon av nye Miljøfyrtårn med eksempler

Leder Miljøfyrtårn, Marked og kommunikasjon Linn Grøtberg
  Avfallsdunker i fossilfri plast Video om lokalt klimaarbeid fra Sandøy kommune.
14:45 -1500 Hvordan komme i gang med kommunalt klimaarbeid, eksempel fra Kristiansund Kjetil Tore Fjalestad Miljøvernkoordinator Kristiansund kommune

Kontaktpersonar

Arne Håkon Sandnes Arne Håkon Sandnes
Rådgivar Klima og miljø
71 28 03 50 /
Mob. 408 72 123
Send e-post
Mariann Veiset Mariann Veiset
Konsulent
71 28 03 39
Send e-post