Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 10. januar - Fredag 11. januar

Scandic Seilet hotell, Molde

Nyttårskonferansen 2019

Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV, KS og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til ein ny og viktig møteplass for leiarar i offentleg sektor. Vi har kalla møteplassen for nyttårskonferansen, og planen er at dette skal bli ein av dei viktigaste møteplassane i starten av eit nytt år i Møre og Romsdal.

Målet med konferansne er at heile målgruppa samlast for å få og gje innspel til drøfting av moglegheiter og utfordringar for vår region sett i eit framtidsperspektiv.

Programmet er snart klart, og vil ta for seg mellom anna:

• Oppdrag frå nasjonale myndigheiter

• Har vi ei felles forståing av moglegheiter og utfordringar for vår region - kunnskapsgrunnlag for regional planlegging

• Prosjektet «Møre og Romsdal 2025»

• Leiarskap • Folkevaltopplæring

• Innlegg frå lokale aktørar med tema: moglegheiter, utfordringar og nye idear for vår region

Påmelding og meir informasjon finn på nettsida til Fylkesmannen

Kontaktpersonar

Oddny Wiggen
Rådgivar
71 28 02 38 / Mob. +4790664446
Send e-post

Dokument

Invitasjon til nyttårskonferansen 2019
PDF-dokument - 616,74 kB