Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 24. oktober

Fylkeshuset, Molde møterom 100

Møte i Regionalt planforum 24. oktober

Invitasjon til planforum onsdag 24. oktober 2018 kl 09.00-15.30. Møtet finn stad på fylkeshuset, møterom 100. 

Saker på agendaen:

Det er meldt inn tre ulike saker denne dagen. Dagen er planlagt slik:

0900-1100  Nesset kommune – reguleringsplan alpinanlegg Eikesdal - oppstartfase

1100-1400  Volda kommune – kommuneplan arealdel – førebuing til offentleg ettersyn

1400-1530  Ørskog kommune – reguleringsplan Sjøholt sentrum – alternative løysingar, særleg i lys av E39

Lenke til plandokument. (Nesset, Volda og Ørskog)

 
Innafor desse tidsrammene vil det bli nødvendige pauser.

Pga servering ber eg om at dei som møter varslar om dette innan måndag 22. oktober
Kontaktperson: Johnny Loen E-post: johnny.loen@mrfylke.no
eller tlf. 71 28 02 43 / Mob. 416 31 775

Kontaktpersonar

Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post