Webinar for nye faglege leiarar og instruktørar i lærebedriftene

Webinar for nye faglege leiarar og instruktørar i lærebedriftene

Vi inviterar til webinar for nye faglege leiarar og instruktørar.

Dato
17. september 2024
Tid
9:00 - 12:00
Stad
Digitalt møte

Foreløpig program:

 

  • Oppfølging av lærlingar - oppstart i bedrift, intern opplæringsplan, vurdering m.m
  • Rolla som fagleg leiar/instruktør
  • Informasjon fra LO
  • Informasjon frå elev- og lærlingombodet
  • Fagprøva frå A-Å v/prøvenemnd
  • Praktisk informasjon og tips

 

Kurset er i hovudsak meint for nye faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter, men alle som har behov for ei fornying eller oppdatering er velkomne til å delta. Tilsynsrepresentant/tillitsvald er og velkommen til å melde seg på.

 

Meld deg på webinaret her

Arrangør

Møre og Romsdal fylkeskommune