Studietur til Trondheim – anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Studietur til Trondheim – anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Bli med på studietur til Trondheim for å utforske ulike idretts- og aktivitetsanlegg! Denne turen, organisert i samarbeid med Møre og Romsdal idrettskrets, er ein gyllen moglegheit for kommunane å få innsikt i blant anna planlegging og bruk av anlegg som Granåsen og paraidrettssenteret på Ranheim.

Tidspunkt
Onsdag 04.09.2024 10.30 - torsdag 05.09.2024 13.00
Stad
Trondheim

I samarbeid med Møre og Romsdal idrettskrets inviterer vi kommunane i fylket til tur til Trondheim for å sjå på ulike anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Vi vil sjå på anlegga i

 

  • Granåsen – ski- og skiskytteranlegg, hoppanlegg, aktivitetspark, toppidrettssenter, fotballhall m.m.
  • kunstgrasbane
  • paraidrettssenteret på Ranheim med fokus på universell utforming
  • friluftslivanlegg ved Ladestien

 

Trondheim kommune med fleire vil informere undervegs om planlegging og bruk av anlegga. Det blir befaringer i Trondheim på onsdag ettermiddagen og torsdag frem til lunsj. 

Buss og overnatting

Det blir sett opp buss frå Molde, med avreise onsdag kl. 10.30. Det vil bli delt ut enkel lunsj på bussen.

I Trondheim skal vi bo på Clarion Hotel Trondheim, eit av Skandinavias største kongresshotell som ligg rett ved Trondheimsfjorden. 

Bussen går tilbake til Molde torsdag ettermiddag, ca.  kl. 13.

Målgruppe

Hovudmålgruppa er dei som jobbar med anlegg til idrett og fysisk aktivitet i kommunane. I tillegg vil vi gjerne ha med representantar frå idrettsråd, særkretsar, og friluftsråd/friluftslivsorganisasjonar.

Påmelding

Meld deg på studieturen til Trondheim

 

Påmeldingsfristen er sett til fredag 9. august.

Det er eit avgrensa tal plassar, berre 40 personar. Påmelding garanterer ikkje automatisk plass, men du vil få ei stadfesting frå oss når påmeldingsfristen har gått ut, om du får plass.

Pris

Det vil i utgangspunktet ikkje koste noko for deltakarane frå og med reisa startar med buss i Molde til vi er tilbake i Molde. 

Dersom du må melde deg av etter at påmeldingsfristen har gått ut, eller etter at du har fått stadfesta plass, vil det likevel føre til at du må betale ein eigenandel.