Utvidet nettverksmøte - Nettverk for skoleansvarlige i Bufetat Møre og Romsdal

Utvidet nettverksmøte - Nettverk for skoleansvarlige i Bufetat Møre og Romsdal

Nettverket ønsker velkommen til utvidet nettverksmøte sammen med representanter fra PPT, skole, fylkeskommune og kommune

Dato
10. september 2024
Tid
10:00 - 15:00
Stad
Fylkeshuset i Molde, Julsundvegen 9

Program:
 

10.00 – 14.00 Traumebevisst omsorg i skolen

Kjetil Riksheim fra Bufetat gir konkrete verktøy skolene kan bruke i sin tilnærming til disse elevenes tilfriskningsprosess.


1200 – 12.30: Lunsj


14.00 – 15.00 Endringer i ny opplæringslov

Øyvind Tallaksen Reiestad fra Møre og Romsdal fylkeskommune orienterer om endringer i opplæringsloven, med hovedfokus på kapittel 11 – individuelt tilpasset opplæring.

 

 

Arrangør

Møre og Romsdal fylkeskommune

Kontakt

Øyvind Reiestad