Frukostwebinar: Korleis jobbar ein byarkitekt?

Frukostwebinar: Korleis jobbar ein byarkitekt?

Indre Østfold kommune har vedtatt målsettingar om å nytte arkitektur som verktøy for å skape dei lokalsamfunna kommunen ønskjer. 

Dato
1. mars 2024
Tid
9:00 - 10:00
Stad
Digitalt møte

Dette gjer dei ved blant anna ved å rette merksemd mot estetikk i plan- og byggesaker og bidreg med ei rådgivingsteneste i tidleg fase til utbyggarar.  Therese Øijord Rustad har sidan 2019 vore byarkitekt i Indre Østfold kommune og i dette webinaret vil Øijord Rustad fortelje om korleis ho som byarkitekt jobbar og kva for ein rolle ein slik funksjon kan spele. Ho vil og fortelje om sine  erfaringar som byarkitekt og kome med nyttige råd til andre kommunar. 

Påmelding innan 27. februar.

Arrangør

Møre og Romsdal fylkeskommune

Kontakt

Grete Kongshaug