Fylkessamling for samarbeid om karriererettleiing for nyankomne flyktningar og innvandrarar

Fylkessamling for samarbeid om karriererettleiing for nyankomne flyktningar og innvandrarar

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) og Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer velkomne til samling med tema samarbeid om karriererettleiing for nyankomne flyktningar og innvandrarar. 

Tidspunkt
Tysdag 12.03.2024 10.00 - onsdag 13.03.2024 14.00
Stad
Scandic Alexandra Molde

Målgruppe

  • Leiar og programrådgivar i dei kommunale flyktningtenestene.

 

Påmelding

  • Inntil to personar frå kvar kommune (leiar og rådgivar)
  • Kommunar med meir enn 80 busette flyktningar i 2023 kan melde på tre personar (ein må vere leiar) 
  • Påmeldingsfristen er gått ut 

Kontakt

Hilde Meringdal

Send epost