Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender Kulturavd. > UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal – utvikling av den nye UKM-modellen

Tirsdag 6. august 11:00 - Tirsdag 6. august 16:00

Vestnes fjordhotell

UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal – utvikling av den nye UKM-modellen

UKM Norge har lagt fram ny strategiplan for perioden 2020 til 2024, og den seier at intensjonen til UKM Norge er å forsterke effekten av eksisterande kulturarbeid for barn og unge. Planen seier også at hovudaktiviteten i UKM skal vere lokale mønstringar med breitt spekter av ungdom og kulturuttrykk, og at dei lokale mønstringane skal vere festivalar der ungdom sjølve, under rettleiing frå profesjonelle vaksne, får ansvaret for både planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og kunstnarleg innhald. 

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer med dette ungdom frå URG – Unge ressurser/UKM, Ungdomspanelet og Møre og Romsdal barne- og ungdomsråd (MRBUR) til å bidra til at UKM-modellen får nytt innhald.

Vi dekker reisekostnadane for deltakarane på workshop, og serverer god lunsj!

Spørsmål kan rettast på mail eller mobil til Elin Kanck Lorentzen.

Workshop - utvikling av den nye UKM-modellen
  1. Dersom du ikkje vil sende inn desse opplysningane, kan du ringe eller sende e-post.
  2. Opplysningane frå skjemaet vil bli sletta når arrangementet er over.

Kontaktpersonar

Elin Kanck Lorentzen
Rådgivar
71 28 03 28 / Mob. 990 27 502
Send e-post