Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender RN-avdelinga > Dialogmøte om nærings- og samfunnsutvikling

Onsdag 18. oktober 14:30 - Fredag 20. oktober 16:00

Volda, Ålesund, Rauma, Kristiansund

Dialogmøte om nærings- og samfunnsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune, Noregs forskingsråd og Innovasjon Noreg inviterer til dialogmøte om kva saker og satsingar vi må prioritere for å styrke nærings- og samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Korleis kan vi bruke og samkjøre vår kompetanse og våre politiske og økonomiske verkemiddel for å få best mogleg effekt.

Desse vil stille på møtet:

Arthur Almestad, regionansvarleg Møre og Romsdal, Norges forskingsråd,
Bodil Hollingsæter, direktør Innovasjon Norge Møre og Romsdal
Bergljot Landstad, regional- og næringssjef Møre og Romsdal fylkeskommune

Program

  • Forsking- og innovasjonsstrategi for næringslivet - kva er resultata så langt? v/Bergljot, Bodil og Arthur
  • Kva er dei viktigaste sakene fylkeskommunen, Innovasjon Noreg og Forskningsrådet skal prioritere i 2018? Workshop.
  • Enkel servering.

Vi ønskjer å bruke det meste av tida til diskusjon og innspel frå aktørane.

Bakgrunnsdokument:

Fylkesplan 2017-2020
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Handlingsprogram

Forsking- og innovasjonsstrategi for næringslivet:

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forsking-utvikling-og-innovasjon

Forsking- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor:

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forsking-utvikling-og-innovasjon

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Øyvind Tveten Øyvind Tveten
Rådgivar
71 28 03 57 /
Mob. 922 12 429
Send e-post