Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 18. april 11:00 - Lørdag 21. april 23:00

Ålesund

The North West

SAMAN SKAPAR VI FREMTIDAS REGION

The NOrth West

The North West er ein konferansefestival som vert arrangeret for første gang i Ålesund 18.-21. april 2018.

Vi skal bygge stolthet, identitet og samhold blant alle som bur her, og diskutere korleis vi kan skape ein attraktiv og bærekraftig region for fremtida.

Det er Region Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune som eig arrangementet.

Region Ålesund som står bak The North West og stiftinga av aksjeselskapet. Region Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Haram, Giske, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund.

Målet med prosjektet er å få til et ennå bedre samarbeid mellom kommunene, næringslivet, forsknings- og utanningsinstitusjoner, frivillig sektor og andre for å skape en region der folk ønsker å bo.

Konferansefestivalen strekk seg over fire dagar og omfamnar temaa urbanisering, framtidas arbeidsplassar, utdanning, kultur og natur og krysskoblingar mellom desse. Publikum kan plukke og velje blant foredrag, workshops, seminar på ulike scener.

Det er den verdskjente urbanisten og forfattaren Richard Florida som står for opninga av programmet. Han peiker på utfordringar og moglegheiter for samfunnsutvikling og næringsliv i regionen, med basis i konkrete analysar og faglege synspunkt.

Som ein av hovudbidragsytarane tek Møre og Romsdal fylkeskommune opp tråden frå Jazzgass- og Mørekonferansen. Ei rekke tema innan mobilitet, energi, by- og tettstadutvikling, utdanning, kultur og entreprenørskap vert sett på dagsorden desse dagane. 

Meir informasjon om programmet og påmelding her.

Kontaktpersonar

Kristin Vestly Kristin Vestly
komunikasjonsrådgivar
71 28 03 46 /
Mob. 918 89 530
Send e-post