Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender Samferdsel > Nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport

Tirsdag 21. mai 12:00 - Onsdag 22. mai 13:00

Quality Hotel Waterfront Ålesund

Nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport

Bufdir i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, arrangerer ei samling i Nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport. Nettverket er eit tiltak i Regjeringa si handlingsplan for universell utforming 2015 – 2019. (T7). Formålet med nettverket er å bidra til at den lokale og regionale kollektivtrafikken blir universelt utforma.

Program og påmelding finn du her

 

Kontaktpersonar:

Bufdir       Møre og Romsdal fylkeskommune
Anders Eriksen   Geir Olsen
tlf. 466 19 812   tlf. 71 28 02 66
anders.eriksen@bufdir.no   geir.Olsen@mrfylke.no

Kontaktpersonar

Geir Olsen Geir Olsen
Rådgivar
71 28 02 66
Send e-post