Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender Utd.avdelinga

Kalender Utd.avdelinga

‹‹ April 2017 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

I dag:

Fagdag minoritetsspråklege

27 april 10:00 - 27 april 15:30

April 2017:

5 apr

Rådgivingskonferansen 2017

5 apri - 6 apri

Vi gleder oss til å arrangere rådgivingskonferansen i Geiranger 5. – 6. april 2017.

Hovudtema på konferansen er sosialpedagogikk og karriererettleiing i skolen.

Program:

Det blir ein eigenandel på kr 1.000,- per deltakar. Deltakarar som ikkje møter opp til konferansen blir fakturert for faktisk kostnad.

Påmeldinga er bindande.

Sett av 2 dagar i Geiranger til fagleg påfyll og nettverksbygging!

2 presentasjonar til konferansen:

19 apr

Frontersamling

19 apr

Samling for alle Fronteradministratorene.

Informasjon om programmet: Delingsdokument

Påmeldingen er stengt.

19 apr

Samling for opplæringskontor og seksjon opplæring i bedrift

19 apr

.

Program for dagen:

Påmeldingsfrist 4. april 2017.

Deltakarar som ikkje møter opp vil bli fakturert for faktiske kostnader.

19 apr

OT - NAV Oppfølgingsdag

19 apr

26 apr

Skolearena Administratorsamling

26 apr

Samling for skolearena-administratorer, på rom 101 på Fylkeshuset (vegg i vegg med kantina).

Vi planlegger å ha en hel dag denne gangen, for å kunne ha ekstra opplæring av nye/rustne administratorer på slutten av dagen.

Tema (under arbeid):

Gjennomgang av funksjonalitet for administrator

Gjennomgang av funksjonalitet for lærere

Fokus på fraværsregel og all slags problematikk rundt det

Delingsarena: tips fra skolene - gode eksempler fra noen skoler på gode rutiner eller noe annet smart

Nyheter fra IST

Nyheter fra Visma Flyt Skole

--

Workshop/opplæring

27 apr

Fagdag minoritetsspråklege

27 apr

Vi ber om at du gjer deg kjend med tidspunkt for kursstart og kursslutt. Meld frå til kursansvarleg dersom du kjem etter start eller må gå før slutt.

Påmeldinga er bindande. På grunn av bestilling av konferansepakke, vil arbeidsstaden/eininga bli fakturert kr 450,- ved avmelding etter 23. mars.
Dersom du skal melde deg av, ta kontakt med kontaktpersonar for fagdagen.

Påmeldingsfristen er utløpt.

Økonomi:  

Deltakarar frå kommune: Dagpakka på kr 475,- inkludert lunsj, må den enkelte deltakar sjølv gjere opp direkte med hotellet på kursdagen. Eventuelt tilsending av faktura må den enkelte deltakar sjølv avtale med hotellet i god tid før kursdagen.

Deltakarar frå fylkeskommunen og PPT som fylkeskommunen har avtale med: Utdanningsavdelinga dekkjer dagpakka inkludert lunsj.

Målgruppe:

-          Leiarar på kommunalt nivå: Skolefagleg ansvarlege og skoleleiarar, rådmenn, leiarar for flyktningeteneste, vaksenopplæring og opplæringssenter.
-          Leiarar i dei fylkeskommunale skolane
-          Leiarar i PP-tenesta

Innhald:

- Nytt om regelverk/lovendringar

- Nye tilsynstema:  Grunnskoleopplæring for vaksne, tilsyn med kommunane sin forvaltning av introduksjonsloven.                           

- Jobbsjansen

- Inntak til vidaregåande opplæring. Lov og forskrift

- Tilskuddsordningar

- Samarbeid på tvers av forvaltningsnivå

- Lokale erfaringar

- Samarbeid i praksis

Detaljert program blir lagt fram på fagdagen.

Kontaktpersonar:

Fylkeskommunnen:
Kari Volden: kari.volden@mrfylke.no 
Kari Trøen Aune: kari.troen.aune@mrfylke.no

Fylkesmannen:
Sissel Birgitte Henriksen: fmmrsihe@fylkesmannen.no 
Nicolai Støren: fmmrnist@fylkesmannen.no