Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender Utd.avdelinga > Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn

Tirsdag 12. september - Onsdag 4. oktober

Regionvise

Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn

I samarbeid med sentrale aktørar frå utdanning, arbeidsliv, kommunar og organisasjonar inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune alle ungdomar på 10. trinn til å vere med på Karrieredagane 2017.

Målsettingane med Karrieredagane er at:

  • Alle avgangselevar frå grunnskolen skal få eit realistisk og levande bilete av utdanningsvegar og arbeids- og karrierevegar i Møre og Romsdal
  • Karrieredagane skal gi dei unge ein sjanse til å finne ut meir om organisering og mangfald i regionalt næringsliv
  • Arrangementa skal vere ein motivasjonsfaktor for å få ungdom til å velje utdanningsretning og yrke som finst i eigen region
  • Arrangementa skal gi betre kjennskap og refleksjon i høve til utradisjonelle yrkes- og karrierevegar på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn

Tid og stad for dei ulike arrangementa:

Veke 37 – 12. – 14. september – Romsdal/Molde
Veke 38 – 20. september – Surnadal
Veke 38 – 21. september – Kristiansund
Veke 39 – 27. – 28. september – Søre Sunnmøre/Volda
Veke 40 – 4. oktober – Nordre Sunnmøre/Ålesund

Det er viktig at kvar skole som ønskjer å vere med set av alle/begge/dagen for arrangementa i sin region.  Detaljert informasjon om kva den og tidspunkt den enkelte skole/klasse skal delta, vil bli sendt ut i god tid før arrangementa.

Utsendt invitasjonsbrev finn du her:

Påmelding er avslutta.

Dersom det er behov for avklaringar ber vi om at skolane kontaktar dei regionale koordinatorane.

Regionale koordinatorar:

NAMN EPOST TELEFON REGION
Torill   Sølvi Engeseth torill.engeseth@hivolda.no 458   06 705 Søre Sunnmøre
Terese Balsnes terese.Balsnes@hivolda.no 70 07 53 37 Søre Sunnmøre
Monika   Eeg monika@knn.no 915   98 917 Nordmøre
Cathrine   E. Husby cathrine@knn.no 917   07 951 Nordmøre
Britt   Blichfeldt bb@moldenf.no 483   13 560 Romsdal
Jorunn   Øren jorunn.oren@mrfylke.no 489   55 952 Nordre Sunnmøre

Kontaktpersonar

Rose Mari Skarset Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 /
Mob. 915 59 917
Send e-post