Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender Utd.avdelinga > Kurs for fagleg leiar / instruktør

Torsdag 14. september 09:00 - Torsdag 21. september 15:15

Sjå datooversikt

Kurs for fagleg leiar / instruktør

PROGRAM FOR DAGEN: Ålesund / Molde / Kristiansund

09.00    Velkomen

              Vidaregåande opplæring i bedrift, dei ulike aktørane sine oppgåver
              - Ulike vegar fram til fagbrev/sveinebrev/fagkompetanse

09.45     Pause

10.00     - «Godt begynt er halvt fullendt». 
              - Førebuingar for å lukkast med opplæringa
              - Læreplana i faget. Kva er fast og kor står ein fritt?

10.45    Pause

11.00    - Instruktørar / faglege leiarar sitt ansvar
             - Kjenneteikn på ein god instruktør

12.00    Lunsj

13.00    Gruppearbeid, Korleis lage plan for opplæringa?

14.00    Pause

14.15    «Å lage gull av gråstein». Bedrifta som læringsarena

15.15    Oppsummering

Kursa vert arrangert i dei tre største byane i veke 37 og 38. Du vel den staden som passer best for deg. 

Datoar for instruktørkursa er:

  14. september 2017 Ålesund              Scandic Parken, Storgata 16                      

  19. september 2017 Molde                  Quality Hotel Alexandra, Storgata 1-7

  21. september 2017 Kristiansund       Quality Hotel Grand, Bernstorffstredet 1 

Frist for påmelding: 8. september 2017.

Kontaktpersonar

Åse Vatne Riksfjord Åse Vatne Riksfjord
Rådgivar
71 28 03 85 /
Mob. 959 32 159
Send e-post