Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender for tannhelsetenesta > Klinikkleiarsamling tannhelsetenesta

Onsdag 23. mai 09:00 - Torsdag 24. mai 15:30

Quality Hotel Alexandra, Molde

Klinikkleiarsamling tannhelsetenesta

Fylkestannlegen ønskjer klinikkleiarar, overtannlegar og hovudtillitsvalde velkommen til klinikkleiarsamling onsdag 23. og torsdag 24. mai på Quality Hotel Alexandra i Molde !

I november 2017 og februar 2018 gjennomførte vi workshops med alle klinikkleiarane. Her var tema kva leiarkompetanse tannhelsetenesta treng og korleis vi kan sikre kunnskapsdeling og samhandling som kilde til utvikling og nytenking til beste for pasientane. Klinikleiarsamlinga er ei oppfølging av denne prosessen og eit viktig steg på vegen mot å gi klinikkleiarane eit leiarfagleg fundament og ei breiare forståing av leiarrolla si. 

Onsdag 23. starter vi med registrering og kaffe kl. 9:00, før vi offisielt opnar programmet kl. 09:30. Kl. 16:30 set vi sluttstrek for første dag.

Vi har lagt opp til triveleg fellesmiddag for alle på hotellet kl 19:30.

Torsdag 24. starter vi kl 08:30 og avsluttar kl 15:30.

Tema blir:

  • Kva kjenneteiknar god leiing ?
  • Å være leiar i fylkeskommunen/vår arbeidsgivarpolitiske plattform
  • Tannhelsetenesta som lærande organisasjon
  • Å være leiar i tannhelsetenesta
  • Klinikkleiaren si «verktøykasse»
  • Å leie andre - situasjonsbestemt leiing
  • «Kompasstrening»

Innhaldet i samlinga skal vi skape saman. Det blir mykje gruppearbeid og rom for gode refleksjonar og diskusjonar !

Vel møtt !

PÅMELDINGSFRIST 15. MAI

Klinikkleiarsamling 23. og 24. mai
  1. Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du i at opplysningane om namn, arbeidsstad og funksjon (ingen andre opplysningar) blir gjort synleg for andre på web. Om du ikkje er komfortabel med det, send påmelding på epost til liv.reidun.lien.mjelve@mrfylke.no
Vis innsendte svar »

Kontaktpersonar

Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post
Andrea Lode Andrea Lode
Rådgivar
71 28 02 34 /
Mob. 980 75 891
Send e-post