Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender hoppid.no > Nettverkssamling for hoppid.no 2018

Torsdag 1. mars 10:00 - Fredag 2. mars 15:00

Molde, Scandic Seilet

Nettverkssamling for hoppid.no 2018

Tema: "Høgare endringstakt i samfunnet - endra forventningar til rådgiverane.

Faglig påfyll, inspirasjon, nettverk og erfaringsdeling til nytte i det daglige arbeidet i møte med gründeren.

Pris : 1.200,- inkl. overnatting, middag og kulturelt påfyll.

På vegne av Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vertskap: Alfred Øverland, Bjarne Øygard, Synnøve Valle, May Britt Roald.

TID PROGRAM DAG 1
9.15 Registrering og enkel frokost (Akterseilet)
10.00 Opning v/landbruksdirektør Frank Madsøy 
10.10 Det store biletet - utviklingstrekk i Møre og Romsdal v/fylkesplansjef Ole Helge Haugen
10.30 Kva kjenneteiknar kommunar som lykkast med godt gründerarbeid? v/Distriktsenteret
11.00 "Romdalsgårdene" - kva kan vi lære lære av prosessen og grepa som er gjort i Rauma? v/Guttorm Furmyr og Solveig Brøste Sletta
11.30 Merkevarebygging i reiselivet – har vi noko å lære?
11.50 Arbeidsverkstad – gründerhjelparen anno 2025
12.00 Lunsj 60 min – lunsjbuffet (restauranten)
13.00 Arbeidsverkstad – gründerhjelparen anno 2025
14.00 Pause 15 min
14.15 Gode gründerhistorier frå Møre og Romsdal 
Magny Strand, Valsøy Fjordcamping
14.35 Gode gründerhistorier frå Møre og Romsdal
Solveig Haglund Oppistua Øye
14.55 Gode gründerhistorier frå Møre og Romsdal
Erik Belland Effee AS
15.15 Presentasjon av "nonsmat" v/Gjermundnes Vidaregåande skule
15.30 Pause 30 min & nonsmat
16.00 Oppsummering arbeidsverkstad
17.00 Eigentid 
18.30 Smak deg gjennom fylket, med kulturelt innslag (Akterseilet)
19.00 Middag (restauranten)
TID PROGRAM DAG 2 LANDBRUK
8.15 - 10.00
i Akterseilet
(I Akterseilet): Informasjon frå:
-Fylkesmannen
-Innovasjon Norge
-Bonde og Småbrukarlaget
10.00 - 16.30 Landbrukskonferanse
NB! Eigen påmelding (TBA)
TID PROGRAM DAG 2 HOPPID.NO
8.15 - 10.00
i Akterseilet
hoppid.no Prioriteringar 2018 
10.00 - 11.30 Raskere endringstakt
-Faglig påfyll
-Erfaringsdeling frå partane
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 15.00 Endra forventingar
-Faglig påfyll
-Erfaringsdeling frå partane 
Påmelding Nettverkssamling 1.-2. mars 2018
Vis innsendte svar »

Kontaktpersonar

May Britt Roald May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 /
Mob. 466 96 382
Send e-post