Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender hoppid.no > Nettverkssamling for hoppid.no mars 2019

Torsdag 7. mars 10:00 - Fredag 8. mars 15:00

Scandic Alexsandra , Molde

Nettverkssamling for hoppid.no mars 2019

Tema: Næringsutvikling frå ide til kommersialisering 

Faglig påfyll, inspirasjon, nettverk og erfaringsdeling til nytte i det daglige arbeidet i møte med gründeren.

Pris : 1.300,- inkl. overnatting, middag og kulturelt påfyll.

På vegne av Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vertskap: Alfred Øverland, Steinar Johnsen  Arnold Hoddevik, Aud L. Drågen, Lasse Kristiansen og May Britt Roald.

Program dag 1

Tid Tema
09.15 Registering
10.00  Velkommen v / møteleiar Kristoffer Jenssen, Møre og Romsdal fylkeskommune
10.05 Åpning Helge Gjerde,  regiondirektør Innovasjon Norge i Møre og Romsdal 
10.10 Utviklingstrekk i Møre og Romsdal v/Ole Helge Haugen Møre og Romsdal fylkeskommune
10.40

Kva er det med Smøla – gode grep og gründerhistorier frå Smøla

Gunnlaug Kristiansen hoppid.no  Smøla

Audun Lie Dahl – Ei gründerreise frå Smøla til Antarktis

12.00 Lunsj
13.00 Lønsemd og attraktivitet - autentiske opplevingar i Møre og Romsdal -kulturarv, mat reiseliv Møre og Romsdal ved prosjektleiar Jan Sverre Sivertsen, Møre og Romsdal fylkeskommune.
13.40

Ein smak av gründerfylket Møre og Romsdal 

Kaffe & Sjokolade 

Renate Solheim – Fjellbrent Kaffebrenneri

Elin Blindheim – Ona Sjokolade

14.30

Trendar i gründernorge - kva betyr det for oss? Innleiar Hjørdis Vik Gründersenteret i Førde, Innovasjon Norge

- Gründertips – til gjennomføring av ei god marknadsavklaring
- Djupdykk marknadsavklaring – ulike døme frå kvardagen
- Gruppearbeid – marknadsavklaring

Korleis kan vi hjelpe eit gründerprosjekt ved IPR  rådgivar Turid Buvik Innovasjon Norge

17.30 Slutt
19.00 Middag  

 Program dag 2

Landbruk  
08.15 – 10.00

Informasjon fra

- Fylkesmannen
- Innovasjon Norge
- Surnadal kommune v/Mona Rosvold – Fjøsbygging kommunens rolle før, under og etter utbygging 

10.00 – 16.30 Landbrukskonferansen – NB! Egen påmelding!
 hoppid.no  
08.15 – 15.00

Gründermobilisering –  kva vi gjort og kva har vi lært?

-Kapitaltilgang – kva skjer – kor er vi?

- Den digitale Gründervegen – fram mot lansering og   sertifisering 24-25.april
- One stop shop- hoppid.no lærer av de beste i Europa –- prioriteringar i 2019
- Nytt frå hoppid.no ( Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune, hoppid.no kontora) 

Kontaktpersonar

May Britt Roald May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 /
Mob. 466 96 382
Send e-post