Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender hoppid.no > Styrekompetanse Halsa, Surnadal og Rindal kommune

Torsdag 18. oktober 09:00 - Torsdag 18. oktober 15:00

Halsa Rådhus

Styrekompetanse Halsa, Surnadal og Rindal kommune

Læringsmål: Målet er å gje kursdeltakarane meir kunnskap om kva som er styret si rolle og korleis det kan bli ein viktig ressurs i utvikling av bedrifta.

Ved aksjeselskap som selskapsform er det lovpålagt å ha eit styre. Korleis skal du unngå at dette bare vert ein formalitet, ein skjult reserve bak lukka dører? Kurset legg vekt på korleis styret kan bli ein viktig ressurs i utvikling av bedrifta. Styrearbeid må lærast og utviklast, og ei forbetring kan gje store resultat. Eit godt styre bidreg til ei solid botnlinje i bedrifta og kan førebygge og handtere kriser. Det skal sikre gode vegval og avgjersler og vere eit korrektiv til leiinga. 

Rekruttere styre

Rekruttering er eit anna sentralt tema. Sidan styret er ansvarlig for bedrifta, bør det setjast saman og arbeide slik at det reelt sett tek hovudansvar for bedrifta sin strategi og framtid. Det bør tilføre ny og nyttig kompetanse.

Desse spørsmåla vert teke opp på kurset:

  • Kva kompetanse treng bedrifta di?
  • Korleis rekrutterer du styremedlemmar?
  • Kva krav og forventningar kan du ha til medlemmane? Kva er rett styrehonorar?
  • Ulike roller og plikter. Vi ser på formalitetar i styrearbeid som innkalling, gjennomføring og etterarbeid.
  • Formalitetar (protokollar, Brønnøysund, generalforsamling, maktfordeling)

Fagleg ansvar: Kjell Standal, Elinora Consulting AS

Målgruppe: Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap

Kursavgift: kr. 750,-

Tid: 09.00 - 15.00.

Stad: Halsa Rådhus.

Kontakt: Ragnhild Godal Tunheim, Halsa kommune

tlf. 71 55 96 29 / 918 06 446

Kontakt: Harald Bredesen, Surnadal kommune

tlf. 716 55 850 / 913 78 178

Kontakt: Grete Elshaug, Rindal kommune

Tlf. 716 64 717 / 979 78 199

Påmeldingsfrist: seinast 1 veke før kursstart.

Kontaktpersonar

May Britt Roald May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 /
Mob. 466 96 382
Send e-post