Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender regionalt planforum > Møte i Regionalt planforum 26. april

Onsdag 26. april 11:00

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)

Møte i Regionalt planforum 26. april

Invitasjon til planforum onsdag 26. april 2017 kl 1100-1400. Møtet finn stad på fylkeshuset. Møterom 700 (7. etg.)

Tema for møtet er eit reguleringsframlegg for landbasert oppdrettsanlegg i Øksenvågområdet på Averøy (Tøfta).

Planen vil bli lagt til offentleg ettersyn i etterkant av planforum. Koneskvensutgreiingar følger med.

Saker til drøfting i planforum ber vi om blir sendt digitalt til planforum@mrfylke.no seinast sju dagar før møtet.

 

Kontaktperson: Johnny Loen E-post: johnny.loen@mrfylke.no
eller tlf. 71 28 02 43 / Mob. 416 31 775

Kontaktpersonar

Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post