Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 20. mars 10:30 - Mandag 20. mars 15:30

Fylkeshuset, møterom 103

Møte i eldrerådet 20.mars

Program:

kl 10.30 Orientering om Fylkesbiblioteket v/fylkesbiblioteksjef Annette Elin Koch
             Behandling av saker etter sakliste
             Førstekonsulent Inger Lise Aarseth, Fylkesbiblioteket vil vere til stades
             ved behandling av sak E 1/17, Fagplan bibliotek 2017 – 2020.

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
E 1/17 Fagplan bibliotek 2017-2020
E 2/17 Val av kommunar som eldrerådet skal besøke i 2017
E 3/17 Kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale eldreråda - spørjeskjema
E 4/17 Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2017 - status i planleggingsarbeidet
E 5/17 Det   digitale klasseskillet
E 6/17 Fylkeseldrekonferansen 2017
E 7/17 Årsmelding 2016
RS 1/17  Eldrepolitisk handlingsplan for Troms
RS 2/17 Eldreomsorgssvikten - kronikk i Dagbladet 3. mars 2017 - helse- og omsorgsminister Bent Høie
RS 3/17 Ny reform skal gi eldre bedre tjenester - pressemelding i Dagbladet 3. mars 2017 - helse- og omsorgsdepartementet
RS 4/17 Detaljbudsjett 2017 - Eldrerådet
RS 5/17 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2016/13
  Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.