Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2017 > Møte i fylkestinget 11. - 13. desember

Mandag 11. desember 12:00 - Onsdag 13. desember 18:00

Scandic Seilet, Molde

Møte i fylkestinget 11. - 13. desember

Program:

Måndag 11. desember:

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Opning

Ass. fylkesrådmann Willy Loftheim takkes av i fylkestinget av fylkesordførar Jon Aasen.

             - Behandling av saker etter saklista

kl. 1400 - Gruppemøte/kaffepause

kl. 1600 - Framhald plenumsmøte

kl. 2000 - Middag

Tysdag 12. desember:

kl. 0900 - Evt. fylkesutvalsmøte

kl. 0930 - Plenumsmøte med behandling av Økonomiplanen 2018-2021

                med budsjett for 2018

kl. 1030 - 15 min. kaffepause

kl. 1045 - Framhald plenumsmøte

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Utdeling av Miljøprisen

               Utdeling av Fylkeskulturprisen

               Kulturinnslag

kl. 1400 - Framhald plenumsmøte

kl. 1600 - Kaffepause

kl. 1630 - Framhald plenumsmøte

kl. 2000 - Julemiddag

Onsdag 13. desember:

kl. 0900 – Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal

                -       Orientering v/regional- og næringssjef Bergljot Landstad

Spørsmål/svar

kl. 1000 - Plenumsmøte m/behandling av «Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til

               Møre og Romsdal»

kl. 1030 - 15 min. kaffepause

kl. 1045 - Framhald plenumsmøte

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Ev. framhald av plenumsmøte m/behandling av resterande saker,

                svar på interpellasjonar og spørsmål

    Avslutning

Saker til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
     
T 55/17 Norsk digital læringsarena (NDLA) - Oppfølging av   forvaltningsrevisjonsrapport  
T 56/17 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av  lærarar og bruken av overtid i Fagskolen  
T 57/17 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 5/2017: Opplæringstilbodet   til minoritetsspråklege elevar  
T 58/17 Selskapsgjennomgang SK 1/2017: Vegamot AS  
T 59/17 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggeprosjekt K351   Haram vgs. BT1  
T 60/17 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2018  
T 61/17 Søknad frå Steffen Falkevik om fritak frå politiske verv -   suppleringsval  
T 62/17 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme  
T 63/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018  
T 64/17 Aksjekapital i The North West AS  
T 65/17 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS   (TkMN IKS) – Ny eigarstruktur frå 1. januar 2018  
T 66/17 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS   (TkMN) - utmelding av Møre og Romsdal fylkeskommune med verknad frå 1. januar 2019 (saka skal behandlast i   fylkesutvalet 12.12.2017)  
T 67/17 Endring av vedtekter - Stiftelsen Kulturkvartalet  
T 68/17 Kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival   AS  
T 69/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal  
T 70/17 Endring av lokal forskrift om inntak til vidaregåande   opplæring og formidling av læreplassar, Møre og Romsdal fylkeskommune - § 5   skoleplass i anna fylke, og § 14 permisjon frå vidaregåande opplæring og reservasjon   av skoleplass.  
T 71/17 Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule  
T 72/17 Sal av aksjar i Interoperabilitetstjenester AS  
T 73/17 Prinsipp og prosedyre for realisering av   "sjølvfinansierande prosjekt"  
T 74/17

Kravspesifikasjon Indre Sunnmøre  

Ikkje offentleg: Offl §23 1. ledd

X
T 75/17 Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og   Romsdal  
 

 

Godkjenning av protokoll

 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.