Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2017 > Møte i fylkestinget 16. - 17. oktober

Mandag 16. oktober 12:00 - Tirsdag 17. oktober 18:00

Scandic Parken, Ålesund

Møte i fylkestinget 16. - 17. oktober

Program:

Måndag 16. oktober:

kl 1200 - Lunsj

kl 1300 - Opning

            - Utdeling av Trafikktryggingsprisen

            - Utdeling av Likestillingsprisen

kl 1400 - Gruppemøte

kl 1530 - Kaffepause

kl 1600 - Plenumsmøte m/behandling av saker etter saklista

kl 2000 - Middag

Tysdag 17. oktober:

kl 0900 - Ungdommens spørjetime

kl 1000 - Plenumsmøte m/behandling av saker etter saklista

kl 1030 - 15 min. kaffepause

kl 1045 - Framhald plenumsmøte

kl 1200 - Lunsj

kl 1300 - Presentasjon av Fylkesstatistikken 2017

              v/fylkesplansjef Ole Helge Haugen

kl 1310 - Presentasjon av årsrapport elev- og lærlingombodet

              v/elev- og lærlingombod Tove Regine Stranden

kl 1320 - Framhald plenumsmøte

kl 1600 - Kaffepause

kl 1630 - Ev. framhald av plenumsmøte – svar på evt. interpellasjonar og spørsmål

            - Avslutning

Saker til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
     
T 37/17 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med   heimel i § 13 i kommunelova  
T 38/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 1/2017: Fylkesveg -   drift og vedlikehald  
T 39/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 2/2017: Den kulturelle   skolesekken (DKS)  
T 40/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 3/2017: Ressursstyring   av lærarar og bruken av overtid i vgs  
T 41/17 Eigarskapskontroll   - Melding om utført kontroll av eigarskapsforvaltninga  
T 42/17 Søknad   frå Steinar Reiten om fritak frå politiske verv - suppleringsval  
T 43/17 Søknad   frå Knut Flølo om permisjon frå politiske verv  
T 44/17 Søknad   frå Jan Steinar Engeli Johansen om fritak frå politiske verv  
T 45/17 Økonomirapportering per 2. tertial 2017  
T 46/17 Eigarskapsmelding for 2016  
T 47/17 Romsdalpakken - vurdering av kravspesifikasjon på bakgrunn   av vedtak i samferdselsutvalet X
T 48/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 -   oppfølging av vedtak i fylkestinget  
T 49/17 Søknad om forskottering av Kjørsvikbugen fv. 680  
T 50/17 Framlegg   til nye vedtekter for NDLA  
T 51/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020  
T 52/17 Vedtak   av Regional delplan for museum 2017-2026  
T 53/17 Sal av aksjar i Romsdalsmuseet Eiendom AS  
T 54/17 Søknad om tilleggsfinansiering - Atlanten Kunstis AS  
 

 

Godkjenning av protokoll

 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.