Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2017 > Møte i fylkesutvalet 26. juni

Mandag 26. juni 10:30 - Mandag 26. juni 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 26. juni

Saker til behandling

Saksnr Innhald
U 68/17 Oppretting av aksjeselskap - Ocean Industry School (OIS)
U 69/17 Innspel til ei ny forvalting av store rovdyr i norsk natur
U 70/17 Nesset kommune - etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand - Bergmesteren   Raudsand AS - fråsegn til høyring av driftssøknad (blir ettersendt)
U 71/17 Finansiering av kapasitetsauke på Rute 14 Stranda -   Liabygda
U 72/17 Møteplan for fylkesutval og fylkesting 2018
U 73/17 Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann ("feriefullmakt")
U 74/17 Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2017
 RS 6/17 Nesset kommune - etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand - Bergmesteren Raudsand AS - fråsegn til høyring av driftssøknad
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.