Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2017 > Møte i kontrollutvalet 22. mars

Onsdag 22. mars 10:00 - Onsdag 22. mars 14:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kontrollutvalet 22. mars

Orientering

  • Juridisk sjef Gudmund Lode vil gi ei orientering om «Styringsstruktur/-fullmakter og delegasjonsreglement» i fylkeskommunen
  • I sak KO 16/17 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad gi ei orientering
  • I sak KO-17/17 vil økonomisjef Gunn Randi Seime og fylkeskasserar Rolf D. Arnesen orientere om hovudtala i årsrekneskapet 2016

Tidsplan

10:00:  Orientering om styringsstruktur/-fullmakter og delegasjonsreglement i
            fylkeskommunen

11:00:  Saksbehandling

11:30:  Lunsj

12:00:  Saksbehandling av øvrige saker og referatsaker

Møteslutt seinast kl 14:00

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KO 12/17 Sentrale kontrollorgan - årsmelding 2016
KO 13/17 Sentrale kontrollorgan - årsrekneskap 2016
KO 14/17 Finans- og gjeldsforvaltninga - tilsyn 2016
KO 15/17 Rapport om utført revisjonsarbeid 2016
KO 16/17 Tilsyn med revisjonsordninga - rekneskapsrevisjon 2016
KO 17/17 Årsmelding og årsrekneskap - Kontrollutvalet sin uttale
KO 18/17 Plan for selskapskontroll 2017-2018
RS 10/17 Oppfølgingssaker - kontrollsjef orienterer
RS 11/17 Folkevaldopplæring
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.