Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2017 > Møte i kontrollutvalet 30. august

Onsdag 30. august 10:00 - Onsdag 30. august 13:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kontrollutvalet 30. august

Orientering

  • I sak KO-33/17 vil representant frå Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om rapport frå forvaltningsrevisjonsprosjektet «Fylkesveg – drift og vedlikehald» (inntil 25 min)
  • I sak KO-34/17 vil representant frå Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om rapport frå forvaltningsrevisjonsprosjektet Den Kulturelle Skolesekken (DKS) (inntil 25 min)
  • I sak KO-35/17 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om oppfølginga av revisor sine merknadar frå kartleggingsbesøka ved skolane (inntil 15 min)

Tidsplan

10:00:  Saksbehandling

11:30:  Lunsj

12:00:  Saksbehandling av øvrige saker og referatsaker

Møteslutt seinast kl 13:00

Saksnr Innhald
KO 33/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 1/2017: Fylkesveg - drift og vedlikehald
KO 34/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 2/2017: Den kulturelle   skolesekken (DKS)
KO 35/17 Oppfølging av revisor sine merknadar frå kartleggingsbesøk på vgs skolar
KO 36/17 Bestilling av selskapsgjennomgang - SK 1/2017: Vegamot AS
KO 37/17 Bestilling av selskapsgjennomgang - SK 2/2017: Varde AS
KO 38/17 Innspel til prosjektplan - Selskapskontroll - SK 3/2017: Vigo IKS
KO 39/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten FR 2/2016:   Vedlikehald av skolebygg
RS 17/17 Oppfølgingssaker 5/17 - kontrollsjef orienterer
RS 18/17 Partsbrev med informasjon om forvaltningsrevisjon av Norsk Digital Lærings Arena (NDLA)
RS 19/17 Finansrapport pr 31. juli 2017
  Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.