Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2017 > Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 13. september

Onsdag 13. september 10:30 - Onsdag 13. september 15:30

Spjelkavik ungdomsskole, Ålesund - Musikkrommet A114 (første etasje)

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 13. september

Program

kl 10:30    Velkommen til Ålesund og Spjelkavik ungdomsskole

  • Dialog om utforming av skolebygg v/Charles Tøsse
  • Presentasjon av førebels resultat frå kartlegginga av rammeføresetnadane for dei kommunale råda v/Paula Næss Skår

kl 11:00    Synfaring på skolen

kl 11:45    Lunsj

Saksbehandling av saker etter saklista   

Saker til behandling  

Saksnr Innhald
FF 13/17 Oversikt over tildelte tilskot til friluftsanlegg i Møre og Romsdal 2015-2017
FF 14/17 Møteplan 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
FF 15/17 Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemma 2017 - påmelding
FF 16/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020
FF 17/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017 - 2026
FF 18/17 Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - spelemidlar kulturbygg 2017
FF 19/17 Region Ålesund - søknad om tilskot til styrking av samspelet i byregionen Ålesund
FF 20/17 Søknad frå Ungt Entreprenørskap - Sosialt entreprenørskap i skolen
FF 21/17 Tettstadprosjekt i Langevåg
FF 22/17 Mellom bygningar i Volda, del B - turveg og bruer mellom sentrum og Presteholmen
RS 9/17 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2017-08
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.