Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i fagskolestyret 15. februar

Torsdag 15. februar 10:30 - Torsdag 15. februar 14:00

Møterom 102, Fylkeshuset

Møte i fagskolestyret 15. februar

Orientering:

- Havromsteknologi – framdrift på NOKUT – søknad v/Jostein Kvisvik

- OU-prosess – fagskole v/Rune Solenes Opstad

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
FAG 1/18 Fordeling av budsjettramme 2018
FAG 2/18 Handlingsplan for å følgje opp konklusjonane og   anbefalingane i rapporten "Ressursstyring av lærarar og bruken av   overtid i Fagskolen

 

RS 1/18

 

Statsbudsjettet for 2018 - Oppdragsbrev om forvaltning av   tilskudd til fagskoledrift

RS 2/18 Oppfølging av stortingsmeldingen om fagfolk for fremtiden
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.