Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i fylkestinget 18. - 19. juni

Mandag 18. juni 12:00 - Tirsdag 19. juni 15:30

Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik

Møte i fylkestinget 18. - 19. juni

Program:

Måndag 18. juni:

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Opning

kl. 1330 - Fylkesordførarens tale

kl. 1400 - Gruppemøte

kl. 1530 - Kaffepause

kl. 1600 - Plenumsmøte med behandling av saker etter saklista

kl. 2000 - Middag

 

Tysdag 19. juni:

kl. 0900 - Plenumsmøte med generell politisk debatt

kl. 1050 - 10 min. kaffepause

kl. 1100 - Plenumsmøte

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Plenumsmøte med behandling av strategi og rammer for arbeidet med

     økonomiplan 2019-2022

kl. 1600 - Kaffepause

kl. 1630 - Plenumsmøte med eventuelt behandling av resterande saker,
               svar på interpellasjonar og spørsmål

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
T 21/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2018 "Svart   økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping"
T 22/18 Statusmelding - "Kontrollutvalet sin oppfølging av   tidlegare forvaltningsrevisjonar og tilsynsrapportar"
T 23/18 Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av   Stiftinga Sunnmøre museum og Stiftinga Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal
T 24/18 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018
T 25/18 Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027
T 26/18 Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020
T 27/18 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022
T 28/18 Økonomirapportering per 1. tertial 2018
T 29/18 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og   Romsdal 2018-2022
T 30/18 Fræna vidaregåande skole - Revidert utviklingsplan
T 31/18 Sal av eigedom på Nesjestranda
T 32/18 Overføring av fylkesvegadministrasjon til regionalt   folkevald nivå - høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune
T 33/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta,   Haram kommune - samlokalisering av distriktstannklinikkane Brattvåg og Vatne
T 34/18 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN)   IKS - justert selskapsavtale
T 35/18 Interpellasjon frå Victoria Smenes (KRF) - Tøndergård   videregående skole
T 36/18 Interpellasjon frå Erik Kursetgjerde (AP) og Line Hoem   (AP) - "mobbeknapp"

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.