Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 13. februar

Tirsdag 13. februar 12:30 - Tirsdag 13. februar 15:30

Fylkeshuset, Molde - rom 700

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 13. februar

Orientering:

Prosjekt v/Trygg Trafikk

Saker til behandling:

FTU 1/18 Forslag til FTU budsjett 2018
FTU 2/18 Utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på   veg 2018-2021 til uttale 
RS 1/18 Oversikt over fartsgrensevedtak og avslag på   fartsgrensesøknader i 2017
RS 2/18 Orientering om TS-inspeksjoner på fylkesvegnettet 2017 og   planer for 2018
RS 3/18 Budsjettoppfølging årsoppgjør 2017 
RS 4/18 Smøla
kommune - søknad om trafikksikringstiltak i Kjønnøykrysset

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.